The Considerably Spreading Seacoast - Aouni Stays Sharp 'Til The Bottom Of The Glass.

Vattenkastning!

Posted Dec. 20, 2015, 5:42 p.m. By aouni

Det ljuvliga ljudet av forsande vatten nådde mina öron. Jag hade gått länge i skogen och visste att jag inte skulle vara långt ifrån vattenfallet. Det var väl inte något stort och märkvärdigt fall i sig, men för mig är alla vattenfall unika. Levande och sprudlande kastar de sig nerför branter eller tvära stup. Jag följde ljudet som bara ökade ju närmare jag kom. Det var som om själva doften i skogen ändrade karaktär. Från mossigt grönt till sprudlande blått uppblandat med vitt skum. Svårförklarat!